Đến nay, các sản phẩm Công ty sản xuất được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế xác nhận đăng ký công bố sản phẩm của Công ty TNHH Yến Lam healthcare (YLAVINA) sản xuất trong nước phù hợp An toàn thực phẩm, đủ điều kiện lưu hành trên thị trường gồm các sản phẩm:

     -  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông trùng hạ thảo YẾN LAM HEALTHCARE (YLAVINA), số xác nhận công bố sản phẩm: 8621/2018/ĐKSP ngày 30 tháng 10 năm 2018;
        - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tổ yến (yến sào) YẾN LAM HEALTHCARE (YLAVINA), số xác nhận công bố sản phẩm: 8622/2018/ĐKSP ngày 30 tháng 10 năm 2018;
       - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rượu Đông trùng hạ thảo YẾN LAM HEALTHCARE (YLAVINA), số xác nhận công bố sản phẩm: 8762/2018/ĐKSP ngày 01 tháng 11 năm 2018.
          Các sản phẩm do Công ty TNHH Yến Lam HEALTHCARE (YLAVINA) sản xuất thuộc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với hàm lượng và các chỉ tiêu an toàn đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm.
          Chúng tôi cam kết các sản phẩm do Công ty TNHH Yến Lam HEALTHCARE (YLAVINA) sản xuất mang thương hiệu sản phẩm Việt Nam sẽ đem lại cho quý khách hàng, người tiêu dùng sức khỏe, niềm tin thương hiệu Việt Nam.